Luottamus yhteiskunnassa edellyttää oikeaa ja luotettavaa tietoa

Vertailulaboratoriotoiminnan tavoitteena on parantaa ympäristötiedon laatua ja välittää päättäjille tietoa laatuun vaikuttavista tekijöistä. Ympäristömittausten vertailulaboratoriotoiminta auttaa yrityksiä tuottamaan laadukkaita mittaustuloksia ja julkista hallintoa tekemään oikeita päätöksiä. (YM)
Lue koko blogiteksti Tietokäyttöön – sivustolta: https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/luottamus-yhteiskunnassa-edellyttaa-oikeaa-ja-luotettavaa-tietoa

Tulevaisuustyöpaja elokuussa!

Hankkeeseen osallistuville tahoille, kuten Delfoi-panelisteille, järjestetään elokuun lopulla Helsingissä Tulevaisuusverstas Delfoi-paneelin 2. kierroksen tulosten esittelemiseksi ja syventämiseksi. Alustavasti Tulevaisuusverstaassa syvennettäviä teemoja ovat vertailulaboratorioiden organisointi, “omistus” ja koordinaatio, uusien teknologioiden vaikutus, uudet mitattavat ja huoltovarmuuskysymykset. (JI)

Delfoi I alkoi

Delfoin ensimmäinen kierros alkoi Oulusta viikolla 10. Haastattelussa toimijoita tutkimuslaitoksista, Oulun yliopistosta, yrityksistä ja bisnesrahoittajista. (JI)

Startti

Nyt se alkaa –  ennakointihankkeemme julkisen vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tulevaisuuden toimintakentän ennakoinnista ympäristömittauksissa. Mahtavaa! Hanketta rahoittaa Valtioneuvoston TEAS-ohjelma. Menetelmänä delfoi-paneeli. (JI)
@Labrat2030